Posuňte Váš biznis na vyššiu úroveň!

Ponúkame Vám, naše skúsenosti, know-how a špičkové technológie.

Svet online biznisu sa mení každý deň. Našou úlohou je poskytovať Vám na mieru šité riešenia pre optimalizáciu existujúcich aktivít, ako aj otvárať pre Vás nové zdroje príjmov. Rozvoj biznisu je našou prácou a koníčkom zároveň. Poďme spoločne nájsť riešenie pre Váš biznis!

Komplexná príprava rozvoja Vášho online biznisu

Poznáte Vašu konkurenciu dôkladne? Ako osloviť to správne publikum? Aké propagačné kanály využiť?

Časy, kedy stačilo do Ads naťukať pár slov, alebo spustiť základnú kampaň na Facebooku, sú už dávno preč. Konkurencia pritvrdzuje a klienti začínajú byť stále náročnejší. Nehovoriac o tom, že online ekosystém sa mení takmer každým dňom. Z tohto dôvodu ponúkame firmám efektívne a funkčné riešenia.

Ako to celé funguje:

  • Začíname detailným rozhovorom o Vašom biznise, potenciále, rizikách a plánoch. Na základe získaných informácií pripravíme predbežný plán úloh, ktoré su potrebné na úspešné spustenie Vášho projektu.

  • Nasleduje prieskum trhu, analýza konkurencie a profilovanie cieľovej skupiny. Tieto výstupy nám odhalia priestor na prvé kroky a pilotnú fázu projektu.

  • Posledným krokom je príprava samotných systémov a nastavenie cieľov pre daný projekt.

Príprava projektu vyžaduje takmer vždy prispôsobovanie sa klientovi.

Implementácia a realizácia efektivnych kampaní

Kedy sa hodí Google a kedy Facebook? Je možné úplne vypnúť offline? Ako kombinovať jednotlivé kanály čo najefektívnejšie?

Ako to celé funguje:

  • Spustenie samotného projektu (Google Ads, Facebook, SEO, E-mail marketing, content marketing...).

  • Kontinuálny dohľad, priebežné optimalizačné kroky a komunikácia s Vami.

  • Analýza fungovania a následné odporúčania pre optimalizáciu.

Pomoc s posunom Vášho biznisu na ďalšiu úroveň

Väčšina firiem, s ktorými spolupracujeme, chce ďalej rásť a rozvíjať svoje aktivity. Slovenský trh je často veľmi limitujúci a preto sa pozerajú aj za hranice. Naše skúsenosti a medzinárodné partnerstvá nám umožňujú pomáhať firmám aj v ich exportných ambíciách a aktivitách. Počas 6 rokov nášho fungovania sme poskytovali poradenstvo pri projektoch v 15 krajinách.

Ako to celé funguje:

  • Analýza potenciálnych trhov a identifikácia vstupného produktu.

  • Spustenie pilotnej kampane na otestovanie základných hypotéz a následná analýza.

  • Asistencia pri vypracovaní obchodného modelu pre daný trh a postupný roll-outu.

Kalkulácia zadarmo

Chystáte nový projekt?

Počítajte s nami

Kontaktujte nás

Certifikáty