Rozhodujte sa na základe dát!

Pomôžeme Vám zmeniť nudné dáta na zrozumiteľné odporúčania.

Analýza webu je kľúčový nástroj na pochopenie správania návštevníkov, fungovanie webu a výkonu reklamných kampaní. Správna analýza poskytuje informácie a odporúčania pre ďalší rozvoj Vášho biznisu.

Analýza reklamných kampaní

Koľko mikro- a makro-konverzií máte nastavených? Ktoré bannery pomáhajú budovaniu značky?

Ako to celé funguje:

 • Na základe Vašich priorít a cieľov zanalyzujeme výkon a potenciál Vašich súčasných kampaní. Analýza zahŕňa aj samostatnú časť pre zhodnotenie fungovania webu ako takého.

 • Vytvoríme prehľadný dokument, ktorý okrem zhodnotenia súčasného stavu bude obsahovať konkrétne kroky pre zlepšenie fungovania webu alebo reklamnej kampane. Najrozsiahlejšie znalosti a certifikáty máme zo systémov Google Ads, Youtube a Facebook.

 • Spoločne s Vami prediskutujeme jednotlivé výstupy analýz a vysvetlíme naše odporúčania.

Spustením reklamných kampaní sa všetko len začína. Z tohto dôvodu je analýza kľúčovým nástrojom k pochopeniu Vašej cieľovej skupiny, na potvrdenie alebo vyvrátenie strategických hypotéz. Slúži samozrejme na odhalenie chýb a nedostatkov v reklamných kampaniach.

Analýza správania sa návštevníkov

Viete, ktoré podstránky alebo produkty prinášajú naväčší biznis? Prečo návštevníci opúšťajú nákupný košík?

Návštevníci Vášho webu prichádzaju z rôznych zdrojov a v rôznych časoch. Často majú odlišné ciele a očakávania.

Porozumieť správaniu zákazníkov Vám umožní:

 • zlepšiť výkon webu a následne vygenerovať viac biznisu

 • optimalizovať obsah a ponuku podľa požiadaviek návštevníkov

 • upraviť a zefektívniť reklamné kampane

Ako to celé funguje:

 • Spolu s Vami zadefinujeme základné hypotézy o Vašich návštevníkoch, a čo chcete, aby na webe urobili.

 • Analýzou sledujeme, či sa naša hypotéza potvrdzuje, prípadne, kde zlyháva.

 • Identifikujeme kritické body a navrhneme konkrétne opatrenia.

Ak ste doteraz vnímali analýzu ako nudné čísla a nezrozumiteľné grafy, radi Vás presvedčíme, že sa to dá robiť aj inak.

Audit a správne nastavenie Google Analytics

Viete, aké nastavenia musí mať dobrý e-shop? Ktoré filtre sú doležité pre B2B? Koľko ľudí si pozrelo video na Vašej stránke?

Správne nastavenie Google Analytics je kľúčové pre každý profesionálny biznis.

Ako to celé funguje:

 • Prediskutujeme s Vami základné biznisové ciele Vášho webu.

 • 1. Ak Google Analytics ešte nevyužívate, tak Vám ho nastavíme od úplného začiatku.

  2. Ak Google Analytics už využívate, urobíme najskôr základný audit zdarma.

 • V prípade nedostatkov navrhneme a optimalizujeme nastavenia v súlade s Vaším biznisom.

Kalkulácia zadarmo

Chystáte nový projekt?

Počítajte s nami

Kontaktujte nás

Certifikáty